—— ස්වයං ප්‍රචලිත තාප ස්ථායී කම්පන රේඛා සාදන යන්ත්‍රය ——

ස්වයං ප්‍රචලිත තාප ස්ථායී කම්පන රේඛා සාදන යන්ත්‍රය

  • අපි චීනයේ විශාලතම වෘත්තීය නිෂ්පාදකයා සහ ස්වයංක්‍රීයව උත්තල මාර්ග සලකුණු කිරීමේ යන්ත්‍ර නිපදවන කර්මාන්ත ශාලාවකි. අන්තර්ජාතික සිද්ධි සංඛ්‍යාලේඛන දත්ත වලට අනුව, උත්තල ලකුණු රේඛා අනුගමනය කිරීමෙන් අනතුරුව අනතුරු හා ආර්ථික අලාභ විශාල වශයෙන් අඩු වීමෙන් පසු රථවාහන අනතුරු 30% කට වඩා අඩු වනු ඇත. එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස විශේෂ traffic යන් මෙම ආකාරයේ සලකුණු රේඛාවක් රථවාහන ආරක්ෂාව සඳහා සම්මත රේඛාව ලෙස භාවිතා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.